သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈမည္၏. . .

Sunday, December 30, 2012

အသိ မွသည္

သိရုံနဲ ့ ရြတ္ဖတ္ရုံနဲ ့ဘာမွမျဖစ္နိင္ ဟုဆုိၾက၏
သိရုံနဲ ့ ေျပာင္းမသြား နိင္ပါဘူးဟု ဟုဆုိၾက၏
သိရုံနဲ ့ မရ ရွာယူမွ လုပ္ယူမွ ဟုဆုိၾက၏
လက္ေတြ ့ ဟုသည္ သိျခင္းနဲ ့မရ ဟုဆိုၾက ေလကုန္၏
မွန္၏ 
သိရုံသိ နားမလည္ သိသာသိ ရသ မေျမာက္ ေသးသ၍
အသိႏွင္ ့ အေသြးသား တထပ္တည္း အလား သဏၭာန္ မတူေသးသ၍ ။


ကမ ၻာၾကီး လုံးသည္ဟု သိ၏
၎ အသိမွာ ကိုယ္တိုင္ မ်က္လံုးျဖင္ ့တတ္အပ္ ျမင္ျခင္းမဟုတ္
ကိုယ္ေတြ ့မဟုတ္ လက္ေတြ ့မဟုတ္
တစုံတဦးက ကမ ၻာၾကီး ျပားသည္ ဆိုေစအံ
လက္မခံက သတ္မည္
ေသ၍သာ သြားမည္ အသိ ကိုကား ေျပာင္း မပစ္နိင္ေတာ ့ပါ
အသိႏွင္ ့ အေသြးသား တထပ္တည္း သေဘာေဆာင္၏ ၊

လူနင္ ့တရိစာၧန္ ဘာကြာျခား
လူသည္ အသိဥာဏ္ရွိ၏ တရိစာၧန္ အသိဥာဏ္ နိမ္ ့၏(သို ့)မရွိ၏ ဟုဆိုေလ၏
မွန္၏
ဟုမဆို အသိဥာဏ္ရွိရုံ သာရုံ နဲ ့မဟုတ္
လူစင္စစ္ဟုေသာဂုဏ္ ထူးျခားေသာ သတိၱ
သားအမိ ေမာင္ႏွမ သမီးအဖ မည္သို ့ေသာအခါမွ် မေဖါက္ျပား
လူဟုသည္ အသိဥာဏ္ရွိ၏ ဆိုရုံျဖင္ ့မလံုေလာက္သည္က အေသခ်ာ
အိုး
လူ ့အသိုင္း၀န္းေၾကာင္ ့ဆိုခ်င္ၾကေလကုန္၏
လူ ့ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင္ ့ဆိုခ်င္ၾကေလကုန္၏
ေမြးလွ်င္ေမြးျခင္း ကြဲ /ခြဲခဲ ့ေသာ ေမာင္ႏွမ၊ အျမႊာေမာင္ႏွမ၊သားအမိ
လူ ့အသိုင္း၀န္း တြင္ရွိေနသမွ်
အခ်ိန္တန္ တနည္းနည္းျပန္လည္ဆံုေတြ  ့ ဆိုအံ
သတၱ သေဘာ လြန္ဆန္နိင္မည္ဟု မည္သူမွ်မေျပာနိင္
၎တို ့အား အသိ အျဖစ္မွန္အသိ သိေစ ဆိုအံ
ယင္းအသိ ခိုင္မာသည္နင္ ့ တျပိဳင္နက္
အေျပာင္းၾကီး ေျပာင္းသြားေပလိမ္ ့မည္ အေသခ်ာ
လူစင္စစ္ဟုေသာဂုဏ္ သတိၱဟုဆိုဆို
မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ေသခ်ာသည္က
မည္သို ့ေသာအခါမွ် မေဖါက္ျပား ေတာ ့
ယင္းစိတ္မ်ိဳး တဖန္ျပန္ မေပၚေပါက္ေတာ ့
အသိက အျပီး ပယ္သတ္လိုက္ႏွိင္ ျခင္း အလားသဏၭာန္တူ၏
သိရုံနဲ ့ပင္ ေျပာင္းလဲၾကီး ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမည္၏
(လူစင္စစ္ဆိုရာ လူစင္စစ္မဟုတ္ေသာ လူမ်ားရွိေကာင္းရွိနိင္၏) ။


အသိႏွင္ ့ အေသြးသား တထပ္တည္း သေဘာ ဆိုရာ
သူသေဘာနင္ ့သူ လြတ္လပ္မူနင္ ့
တထပ္တည္း တျပိဳင္နက္ ထပ္တူ ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိ၏ ၊
ျမက္ခင္းေပၚမနင္းရ၊ ဂြမ္းတံေတြး မေထြးရ
သတိေပးစာ ျမင္၍ မနင္း မေထြး ျခင္းသည္
ဘုရားေက်ာင္းကန္ သြား၍ ဥပုဒ္ သီလခံ
တရားရိပ္သာေတြ သြား၍ တရားစခန္း၀င္ျခင္း အလားသဏၭာန္တူ၏ ၊
အသိႏွင္ ့ အေသြးသား တထပ္တည္းမည္လွ်င္
လြတ္လပ္မူ သေဘာ ေဆာင္၏ တိုက္တြန္းႏွုိးေဆာ္ရာမရွိ
စည္းကမ္း(အမွန္) သည္အသိ ရသသိ ဥာဏ္သိ ျဖစ္
ေရွ ့တြင္လဲ မနင္း မေထြး ကြယ္ရာ၌လည္း မနင္း မေထြးေတာ ့
မည္သည္အေၾကာင္းနဲ ့မွ မျပဳလုပ္ေတာ ့
သတိေပးစာ ရွိမရွိနင္ ့လားလားမဆိုင္၊
အခါ ေဒသ မမွီ သင္ယူသိ အံသိ နာယူသိ ဥာဏ္သိ ျဖစ္
သီလ သည္လည္း မည္သည္ ့ အေၾကာင္းနဲ ့မွမပ်တ္
အထူးတလွယ္ လုပ္ယူေစာင္ ့ထိန္းရန္မရွိ
ေနရာတိုင္း အခါမေရြး မည္သူသိသိ မသိသိ ကိုယ္ ့သေဘာနင္ ့ကိုယ္
အသိႏွင္ ့တသားတည္း ျဖစ္ေန၏ ၊

သူတပါး အသိအမွတ္ျပဳေစလို ေနေသးသမွ်
သူတပါး ေျမာက္ပင္ ့ခ်ီးမြမ္း ခံလို ေနေသးသမွ်
တစုံတဦး၏ ဂုဏ္ျပဳခံလို ေနေသးသမွ်၏
ၾကြား၀ါ ထင္ေပၚလို ေနေသးသမွ်
တစံုတရာ ေမွ်ာ္ကိုး ေနေသးသမွ်
အသိျဖစ္တည္ေနျခင္း ၌ လြတ္လပ္မူ သေဘာ ရသ မပါ
အသိႏွင္ ့ အေသြးသား တထပ္တည္း မျဖစ္ မမည္
ဟန္ေဆာင္ျခင္း မကင္း အဓမၼ လုပ္ယူျခင္း အလားသဏၭာန္တူ၏
ေရွ  ့တမ်ိဳး ကြယ္ရာတဖံု ေဖါက္ျပားေနပါအံုးမည္ အေသခ်ာ

အိုး လူပဲ
လူဟုသည္ အသိအမွတ္ျပဳေစလိုၾက၏
ေျမာက္ပင္ ့ခ်ီးမြမ္းခံလို၏ ဂုဏ္ျပဳခံလိုၾက၏ ဆိုက
၎ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳေပးသူသည္
မိမိကိုယ္ တုိင္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ္ ့မည္

ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ ဖြားေတာ္မႈ ျပီးေနာက္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္
"ငါသာလွ်င္ အေတာ္ဆံုး-ငါသာလွ်င္ အသာဆံုး-ငါသာလွ်င္ အျမတ္ဆံုး"ဟု
ေၾကြးေၾကာ္ခဲ ့သည္ဟုဆိုေလ၏ ။ ။


၂၀၁၂ ေနာက္ဆံုးေန ့ တေန ့အလို
၃၀-၁၂-၂၀၁၂

Labels:


Share

သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈမည္၏. . .

Wednesday, November 28, 2012

ေတာ္ေသးတာေပါ ့

"ထမင္းတလုပ္ ေရတလုပ္ ...
လက္သီးဆုပ္ေလး လက္မရြယ္ ကစ
ေလးဘက္သြား လမ္းေလွ်ာက္ အလယ္ ၾကီးျပင္းဖို ့ရာ ေရာက္
ထမင္းတလုပ္ ေရတလုပ္ ေကြ်းေမြးခဲ ့ရတာ လြယ္တာ မဟုတ္တဲ ့"
မိခင္ ေျပာခဲ ့ဖူးေသာ စကားတခ်ိဳ ့၊
အကြ်န္ႏွပ္ ဘာမ်ားထူး
ဘာမျဖစ္ခဲ ့  ျဖစ္ခဲ ့ ဘာျဖစ္ခဲ ့ ျဖစ္ခဲ ့ ဘာမ်ားထူး
မထူးပါဘူး မထူးပါဘူး
ႏွိင္ငံေက်ာ္ ကမၻာေက်ာ္ မီလွ်ံနာ ဘီလွ်ံနာ ျဖစ္ခဲ ့ ျဖစ္ခဲ ့ဘာမ်ားထူး
ခု မိခင္လည္း မရွိျပီ ၊
အလွည္ ့တဖန္ ထမင္းတလုပ္ ေရတလုပ္
သူတို ့ေလးေတြ ဘာျဖစ္လာ ျဖစ္လာ ဘာမ်ားထူး
ဘာမွ မထူးဖူး မထူးဘူး ။

"ငါ မရွိရင္ မျဖစ္ဘူး" တဲ ့
ေျပာတတ္ၾကပါ၏ လူေတာ္မ်ားမ်ား
မိခင္သည္လည္းေျပာခဲ ့၏
ဖိုးဖြါး ဘီဘင္ေတြလည္းေျပာခဲ ့လိမ္မည္ ထင္၏
ယခု မွာ သူတို ့အားလုံး ေပ်ာက္ကြယ္ျပီးေလကုန္၏ ၊
အေဖ မရွိလည္းျဖစ္၏ အေမ မရွိလည္းျဖစ္၏
ညီကို ေမာင္ႏွမ မရွိလည္းျဖစ္၏  မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း မရွိလည္းျဖစ္၏
သူ မရွိလည္းျဖစ္၏
ကြ်န္ႏွပ္္ မရွိလည္းျဖစ္၏
အို ... ဘာမွ မရွိလည္း ျဖစ္သည္ ျဖစ္၏ ။

    "ဟင္ ့ နင္ဟာက
    ဘာမွမထူး ဘာမွမလုပ္နဲ ့ေပါ ့တဲ ့
    ေသလိုက္ေပါ ့တဲ ့
    ေလာကၾကီးကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ ့
    ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ အလကားလူ၊
    ဟင္း ...
    ဘယ္သူမွ မရွိ ဘာမွ မရွိလည္းျဖစ္တယ္တဲ ့
    ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ တေယာက္ထဲေနေပါ ့တဲ ့
    အဆိုးျမင္ အထီးက်န္သမား . . . . . ."

ဘုရား-ရဟႏာၱ တို ့သည္ ယခုဘ၀ အဆံုး
ပရိနိဗၺာန္ စံၾကပါေတာ ့မည္
အရွင္ျမတ္ေတြ ျပဳသမွ် ဆိုသမွ် မည္သို ့ေသာ အက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္း မရွိျပီ
ဘာလုပ္လုပ္ မလုပ္လုပ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္အတြက္ မလိုအပ္ျပီ မထူးျပီ ဆိုနိင္ဖြယ္ရွိ၏ ၊
ဘုရား-ရဟႏာၱ တို ့သည္ ဆြမ္းခံၾကြျမဲ
တရားေဟာျမဲ ေဆြးေႏြးျမဲ နာျမဲ
ၾသ၀ါဒေပးျမဲ ခံယူျမဲ ေ၀ယ်ာ၀စၥ လုပ္ျမဲ စာအံျမဲ ဘုရားရွီခိုးျမဲ
ဘုရားရွင္ တေန ့တာ မွ ၄၅ ၀ါ
မနားမေန လုပ္သင္ ့ျခင္းမွန္သမွ် လုပ္ရင္း
၀ရိယ ထက္ထက္သန္သန္ နဲ ့ ေနသြားၾကကုန္၏ တဲ ့။

မည္သည္ ဘ၀ မွန္သမွ် မထူး
ေလာက ဟုသည္ သူ ့သေဘာသူေဆာင္၏
ဟု သိျခင္းနင္ ့အတူ
လုပ္သင္ ့လုပ္ထိုက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရာ၏ ဆိုေသာ္
အိုး ...
ဒီအဖ ရွိ၍ေတာ္ေသးသည္ ဒီအမိ ရွိ၍ေတာ္ေသးသည္
ဒီညီကို ေမာင္ႏွမ ရွိ၍ေတာ္ေသးသည္
ဒီဆရာေကာင္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ ရွိ၍ ေတာ္ေသးသည္
သူ . . . ရွိ၍ေတာ္ေသးသည္
ဟူ ျဖစ္တည္လာရာ၏ ။


    "ေဟ ့ ခလုတ္တိုက္ေတာ ့မယ္
    ေဟ ့ ေဂ်ာက္ထဲက်ေတာ ့မယ္"
    အစဥ္ သတိေပး လာမည္ ့အသင္ ့အား
    အစဥ္ ၀မ္းပန္းတသာ ၾကိဳဆိုေန၏ ေက်းဇူးတင္၏
    ဗြတ္အိုင္ေလး ေျမာင္းပုတ္ေလး ေက်ာ္လႊားဖို ့ အသင္ ့အား
    အကြ်န္ႏွပ္ အစဥ္ လက္ကမ္းေပးေနပါ၏
    ျမင္ ့မိုလ္ေတာင္ထိတြဲေခၚမွ
    ျမင္မိုလ္ေတာင္ထိပ္ ေပြ ့ေခၚမွ ဆိုခဲ ့မည္ဆိုလွ်င္ . . . ။ ။

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည္ ့ (တန္ေဆာင္တိုင္)
၂၈-၁၁-၂၀၁၂

Labels:


Share

သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈမည္၏. . .

Tuesday, October 30, 2012

ဒုကၡမႈခ်ဥ္း

မျပဳခ်င္ မေနသာမႈျဖစ္၍ ျပဳၾကရေသာ အျပဳအမႈမည္သည္
ဒုကၡမႈခ်ဥ္းသာတည္း ဟုဆိုေလ၏ ၊
ဒုကၡ ကင္းျခင္းအက်ဳိးငွါ ျပဳအမႈမည္သည္ လည္း
သခၤါရဒုကၡမႈ စင္စစ္ျဖစ္၏  ဟုဆိုေလ၏ ။

တခုေသာ ျပဳမႈ မူ(သခၤါရ ဒုကၡ)ကား
ဒုကၡမႈ ဧကန္တဖန္ျပန္ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနျပီး ၊
တခုေသာ ျပဳမႈ မူ(သခၤါရ ဒုကၡ)ကား
ဒုကၡမႈ ဧကန္ကင္းလြတ္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ေန၏ ။

(ကိုး-လယ္တီ အနတၱဒီပနီ)
သီတင္းကြ်တ္ လျပည္ ့
၃၀-၁၀-၂၀၁၂

Labels:


Share


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   posts list
HOME Top